Avís legal

1.- Avis Legal
Data de l’elaboració del present avís legal: 30/07/2019

1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

• La societat titular i propietària d’aquest lloc web és: Eventum Staff for Events, S.L.
• CIF: B67461632
• Domicili al C/ Casp, 116 – 6º1ª, 08013, Barcelona, ​​Espanya.
• Bústia / Correu de contacte: info@staff4events.es

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El present lloc web, incloent el codi font, logotips i els continguts elaborats pel seu titular o els seus col·laboradors, estan protegits per la normativa nacional i internacional vigent sobre propietat intel·lectual, trobant tots els drets reservats, de manera que l’usuari es troba facultat únicament per efectuar la navegació a través del lloc web per a la seva visualització com a ús privat.
L’usuari es compromet a respectar tots els drets de “propietat intel·lectual i industrial” associats al present lloc web. Podrà visualitzar els elements del lloc web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Eventum Hostess, S.L

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El propietari del lloc web i els seus llicenciadors o mandataris no es fan responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
El propietari del lloc web no es responsabilitza dels enllaços derivats del seu website informat a l’usuari que quan es trobi en un altre domini diferent al que es troba. Llegiu la política de privacitat i avís legal que determinin les condicions d’ús d’aquest lloc web.

4. MODIFICACIONS
El propietari del lloc web es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquest website, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al lloc web i l’accés a aquests.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre el propietari del lloc web i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

2.- Protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT – TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Data de l’elaboració de la present política de privacitat: 2018.07.30

Eventum Staff for Events, S.L. (Des d’ara el propietari del lloc web), d’acord amb les recomanacions establertes per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i altres organismes d’àmbit autonòmic com l’Agència Catalana de Protecció de Dades en relació amb atrapar al dret d’informació a Vostè com a usuari (titular de dades), ha elaborat una nova política de privacitat:

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1 Responsable del Tractament
Benvolgut Usuari, el responsable de tractament i recollida de dades a través d’aquest lloc web serà l’empresa.
Així doncs, tingui en compte que quan Vostè entra (navega) i es relaciona a través de la present pàgina web ho està fent amb Eventum Staff for Events, S.L.

Denominació: Eventum Staff for Events, S.L.
C.I.F .: B67461632
Domicili: C/ Casp, 116 – 6º1ª, 08013, Barcelona, ​​Espanya.
E-mail: info@staff4events.es

1.2 Finalitat del tractament de les dades
En aquest punt presentem una descripció de les finalitats del tractament de les dades que poden donar-se / recollir-se en el present lloc web, associada als fitxers que tracta Eventum Staff for Events, S.L.

Fitxer: Usuaris web (contactes)
Finalitat: Navegació (Galetes). Sol·licitar cita prèvia
Observacions: Associades a un formulari web

Li preguem, en la seva qualitat d’usuari / titular de dades que abans d’acceptar la política de privacitat (clicar la casella d’acceptació) o consentiment per a tractament de dades, realitzi un acostament a la informació bàsica amb caràcter general, i de forma específica a la present taula on es determina la finalitat d’ús de les dades que vostè ens proporciona i el fitxer o fitxers on es poden integrar aquests (dades)

1.3 Terminis o criteris de conservació de les dades
En el present punt es dóna abast a la informació relacionada amb la finalitat de tractament de dades que pot donar-se a través del present lloc web. Establir que Eventum Hostess, S.L., pot tractar més fitxers, però aquí només s’expliciten els que tenen impacte amb les dades tractades en el lloc web.

Fitxers: Usuaris web (contactes)
Termini de conservació: Les dades de contacte es conservaran de manera indefinida mentre que no hi hagi sol·licitud d’oposició o cancel·lació per part del titular de dades.

El manteniment del termini de les dades s’estableix en la base d’un criteri propi de Eventum Hostess, S.L., associat a la finalitat d’ús d’aquestes dades, criteris establerts per una base jurídica que obliga al seu manteniment a Eventum Staff for Events, S.L. (Una altra llei que exigeix ​​el seu manteniment) i altres associats informes estadístics o històrics que poden ser d’interès per al Eventum Hostess, S.L., a nivell estratègic o gerencial.

1.4 Destinataris “(de cessions o transferències)
Fitxers: Usuaris web
Cessionaris amb caràcter general: Organismes públics competents per a la sol·licitud derivat que la mateixa d’acord al marc normatiu, no cal el consentiment de les dades.

1.5 Transferències Internacionals de Dades
En aquest moment Eventum Staff for Events, S.L., en la seva qualitat de responsable de fitxer / dades, no realitza cessió o transferències de dades a tercers (altres empreses) ubicats en un estat diferent de la Unió Europea.

1.6 Drets dels titulars de dades (de les persones interessades)
Amb l’objecte de donar abast a un dels aspectes fonamentals de l’actual i del futur marc normatiu (d’aplicació al maig de 2018), com és el dels drets atribuïts a les persones físiques (titulars de dades), li acostem un correu electrònic ( info@staff4events.es) perquè pugui sol·licitar-nos, si així ho estima, un formulari per a l’exercici dels drets que a continuació es referencien:

a. Accés
Nota: El dret d’accés és el que té un titular de dades, com pot ser el cas, consistent a poder conèixer la informació que la societat té de vostè.

b. Rectificació
Nota: El dret de rectificació és el que té un titular de dades, com pot ser el cas, consistent rectificar aquella informació / dades que la societat té d’un titular de dades, per exemple vostè, i no es troba actualitzada o adequada a la realitat del titular de dades o és errònia.

c. Cancel·lació
Nota: El dret de cancel·lació és aquell dret a sol·licitar que les dades siguin esborrats quan ja no siguin necessaris o si el tractament és il·lícit

d. Oposició al seu tractament
Nota: El dret d’oposició és el que té un titular de dades, com pot ser el cas, consistent en oposar-se a l’ús d’aquella informació / dades que la societat té de vostè, i vostè no vol que se segueixi fent ús de la mateixa (informació / dades) per a determinades finalitats específiques, per exemple no rebre informació comercial.

e. Supresión
Nota: El dret de supressió és el que té un titular de dades, com pot ser el cas, consistent a suprimir aquella informació / dades que la societat té de vostè mateix, i que no vol que se segueixi fent ús de la mateixa ( informació / dades), emparat en supòsits legals.

f. Portabilitat de les seves dades
Nota: El dret a rebre les dades personals en un format de lectura mecànica i enviar-los a un altre responsable de tractament.

g. Sol·licitar la Limitació del tractament
Nota: Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals en determinats casos.

1.7 Font de les dades (origen)
Amb caràcter general les dades, a través del present lloc web, són obtinguts:

• Del propi interessat

Nota: Les dades proporcionades per un titular (usuari web), Vostè, en qualsevol dels formularis o procediments de recollida de dades establerts per a tal efecte en el lloc web, seran els seus propis, no havent de realitzar, amb caràcter general en processos de registre dades de tercers, llevat que tingui capacitat de representació o autorització expressa.

1.8 Formularis de recollida de dades
Amb caràcter general, en el lloc web podem trobar els següents formularis per a la recollida de dades:

Tipus: Formulari de contacte
Finalitat: Contactar amb Eventum Staff for Events, S.L. per sol·licitar informació
Cessionaris: No està prevista la cessió de dades a tercers
Observacions: Només es sol·licitaran dades de contacte (correu electrònic, nom, telèfon).