Nostre política de sostenibilitat:


Amb ànim de ser una empresa amb major responsabilitat social i mediambiental des de desembre de l’any 2021 estem certificats amb el segell BIOSPHERE SUSTAINABLE LIFESTYLE.

Nº de certificat: BEV 010/2022 RTI

El Sistema de Turisme Responsable Biosphere© és la metodologia adoptada de les cimeres mundials patrocinades per Nacions Unides a través de l’OMT i la UNESCO durant el 2017, Any Mundial del Turisme Sostenible per al Desenvolupament. Emmarcat en aquesta metodologia es troba el Cercle Biosphere©, un enfocament únic en el món que integra i cohesiona a empreses turístiques, destinacions, turistes i comunicació turística

Aquesta certificació ens obliga als compromisos següents:

  • Seguretat: Establint mesures per evitar situacions de risc i creant protocols d’actuació en cas d’emergència
  • Productes locals: Fomentant l’emprenedoria local adquirint, sempre que es pugui, productes o serveis que es produeixin en la destinació.
  • Innovació tecnològica: Incorporant, sempre que sigui possible, noves tecnologies i mètodes innovadors que permetin als clients gaudir d’una millor experiència
  • Consum responsable: Garantir, en la mesura del possible, la gestió i l’ús intel·ligent i eficient dels recursos hídrics i energètics, consumint els que generin menor impacte en el medi i puguin ser reciclables o reutilitzables
  • Sostenibilitat del patrimoni cultural: contribuir amb la conservació dels atractius turístics, respectant les normes i els accessos dissenyats per a la seva preservació i protecció.
  • Naturalesa i biodiversitat: adoptant una conducta responsable, evitant la generació de residus, i col·laborant amb els programes de sanejament i neteja realitzats en la destinació per evitar el deteriorament d’espais naturals i mantenir la biodiversitat
  • Formació: Incentivant el coneixement i l’aprenentatge entre els nostres empleats, facilitant-los canals i mitjans per a la seva formació i reciclatge professional que millorin les seves capacitats i habilitats per oferir un servei de major qualitat.
  • Diversitat: Afavorint l’eliminació de barreres que limitin la integració de les persones per motius de gènere, origen, religió, orientació sexual, situació econòmica o altra condició.
  • Treball: Garantint que les condicions laborals dels nostres empleats siguin dignes, assegurant que les oportunitats de contractació siguin justes, sense importar el gènere, origen, religió, orientació sexual o altra condició.
  • Transparència: Oferint als nostres clients informació veraç i contínua abans, durant i després de gaudir del nostre servei.